יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות מרחבי למידה חדר מורים יצירת קשר
"שבוע העליות - הסיפור השלם" צוין בבית ספרנו בתחילת חודש חשוון. בשבוע זה עסקנו בסיפורן של כלל העליות לישראל, בעבר ובהווה, ממגוון ארצות מוצא ותרבויות ובכללן מארצות המזרח. במהלך החודש הצדענו לעולים החדשים והוותיקים, אשר הגשימו חלום ועלו לא"י, שמענו בכיתות סיפורי עלייה מרתקים מפי ההורים. הקמנו בבית הספר תערוכה של תלבושות וכלים. ביום שישי נערך יריד מרהיב של מאכלי עדות. יישר כח לצוות על ההובלה ולהורים על שיתוף הפעולה וחדוות היצירה!

חברת הילדים בבית הספר הינה רב תרבותית המשקפת את התפוצות השונות בחברה על מנהגיהן, מסורותיהן, מורשתן ואורחות חייהן.רב תרבותיות זו מזמנת שיח אודות המאחד והמייחד באמצעות העמקת הידע ביחס לתרבויות השונות ויצירת שפה משותפת ויחס מכבד כלפי המנהגים והמסורות השונים.שיח יזום שיאפשר ללומדים לשתף בעולמם התרבותי ובסיפורם המשפחתי יסייע בטיפוח הזהות האישית והמשפחתית וההשתייכות התרבותית והלאומית.כל זאת נעשה בדגש על הבאת הסיפור השלם הנוצר מפסיפס של תרבויות וזהויות.

 
....
....
....
....
....
....
....
...
 
תוכנית התקשוב
גלריית תמונות
מהנעשה בביה"ס
פינת רב ביה"ס
פינת העברית
פינת היועצות
ימי שיא
מידע להורים
חדשות הספורט
מתמטיכיף
שגרירי החודש-קבלת שבת
שישי תרבות
מידעון חודשי
ארכיון-מהנעשה בשנים קודמות
מוכנות לכיתה א'
למידה בשעת חירום