יום ה', כט’ בתשרי תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתות מרחבי למידה חדר מורים יצירת קשר
הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל נבחר על ידי משרד החינוך לייצג את דמות השנה לחינוך הממלכתי דתי, כרב מקובל , ציוני ודמות מופת ורבגונית בחברה הישראלית.
קרא עוד...
הדמויות השנתיות של החמ"ד לשנת תשע"ז הם הרב שלמה והרבנית צפיה גורן. הרב שלמה גורן כיהן במשך שנים רבות כרב הראשי לצה"ל וכרב הראשי לישראל ונצרב בזיכרון העם היהודי בתקיעת השופר ברגע שחרור הכותל המערבי הרבנית צפיה גורן הייתה אשת חינוך גדולה וכיהנה כנשיאת תנועת האישה הדתית 'אמונה' על תרומתם הכבירה למדינת ישראל לעם ישראל ולתורת ישראל, נבחרו הרב והרבנית להוות דמויות מופת שלאורם נחנך השנה את ילדי החמ"ד בכל מוסדות החינוך הדתי.
קרא עוד...
במסגרת תוכנית רב-שנתית לטיפוח זהות ציונית דתית לתלמידי החמ"ד, בחר מניהל החמ"ד לעסוק בשנת הלימודים תשע"ו בדמותם של הרב והרבנית יוסף וברכה קאפח זצ"ל - קורות חייהם, פועלם, מפעליהם ואישיותם המיוחדת.
קרא עוד...
בחמ"ד הוקדשה שנה"ל תשע"ה לדמותו של הרב שאול ישראלי זצ"ל. כל תלמידי ביה"ס עסקו בדמותו של הרב. מטרת התוכנית ”לעודד ולטפח בקרב תלמידי החמ"ד מידות של תלמיד חכם לאור דמותו של הרב. באמצעות עיסוק בדמותו של הרב, נחבב ונקרב את עולם ההלכה וההקפדה על קיום מצוות וכן נכיר את משנתו החינוכית ותפיסת עולמו הציונית דתית.
קרא עוד...
הרב חיים דוד הלוי זצ"ל רבה הראשי של תל אביב יפו, מחבר ספרים רבים וחבר מועצת הרבנות הראשית. דמותו המאירה, מאמריו והליכותיו ישמשו מופת למשפחת החמ"ד.
קרא עוד...
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ראה בשמירת חזונו של אביו, הרב קוק, מטרה מרכזית בחייו. הוא היה מנהיגה של היהדות התורנית הציונית הדתית. איש צנוע ועניו, ועל אף זאת מנהיג כריזמטי, מחולל תנועה רעיונית בעלת השפעה אדירה, שלזכותה יש לזקוף את המפעל ההתיישבותי והחינוכי הגדול ביותר בכל תולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בדור האחרון.
קרא עוד...
פינת רב ביה"ס
מהנעשה בבית הספר
גלריית תמונות
תוכנית התקשוב
מידע להורים
מידעון חודשי
ימי שיא
פינת העברית
שגרירי עתי"ד
שישי תרבות
גלריית סרטונים
למידה בשעת חירום